รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โตเกียว ครึ่งวัน
เพียง 1,900 บาท

ทัวร์โตเกียวครึ่งวัน

ผู้ใหญ่ 1,900 / เด็ก 1,600 บาท

 

โปรแกรมทัวร์

7:50     บริการรับนักท่องเที่ยวฟรีจากจุดนัดในโตเกียว
8:55     ออกเดินทางสู่ฮาราจูกุ
9:20     ศาลเจ้าเมจิจิงกู ศาลเจ้าในดวงใจของชาวญี่ปุ่น
10:40   พระราชวังอิมพิเรียล ใจกลางกรุงโตเกียว
            จากนั้นชม ย่านอากิฮาบาระ, อุเอโนะ และตลาดกัปปะบาชิ
11:50   วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ, ประตูคามินาริมง, ถนนช้อปปิ้งนากามิเสะ
13:15   เดินทางถึงสถานีโตเกียว** โปรแกรมนี้สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน **
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส