รายละเอียดทัวร์
เกียวโต เช้าเย็นกลับ
เริ่มต้นที่ 4,400 บาท

เกียวโตเช้าเย็นกลับ

ผู้ใหญ่ 4,700 / เด็ก 4,100 บาท รวมอาหารกลางวัน

ผู้ใหญ่ 4,400 / เด็ก 3,800 บาท ไม่รวมอาหารกลางวัน

 

โปรแกรมทัวร์

8:55     วัดคิโยะมิซุเดระ หรือ วัดน้ำใส
10:15   วัดซันจูซันเก็นโด หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
11:20    ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าเสาหมื่นต้น
13:15    อาหารกลางวันสไตล์ญี่ปุ่น
14:15    สะพานโทเง็ตสึเคียว
             ป่าไผ่ซากาโนะ วัดเทนริวจิน
16:00    วัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง
17:15    เดินทางกลับ