รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฟูจิ เช้าเย็นกลับ
เริ่มต้นที่ 4,100 บาท

โตเกียวเช้าเย็นกลับ

ผู้ใหญ่ 4,400 / เด็ก 3,500 บาท รวมอาหารกลางวัน

ผู้ใหญ่ 4,100 / เด็ก 3,200 บาท ไม่รวมอาหารกลางวัน

โปรแกรมทัวร์

10:45     ขอพรที่บ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์แห่งฟูจิที่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
11:40     หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ ชิโนบิโนะซาโตะ
13:45     ชมความงามชองภูเขาไฟฟูจิ และวิวบริเวณรอบๆภูเขาไฟฟูจิ
             พร้อมทั้งขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
15:00     เพลิดเพลินไปกับ Fuji Airways 4D
             นำทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการนั่งเครื่องบินแบบ4D ชมวิวภูเขาไฟฟูจิในแต่ละฤดู
16:00    ชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ