รายละเอียดทัวร์
ไต้หวันหนีห่าว
ราคาท่านละ 34,800 บาท
ไต้หวันหนีห่าว
เดินทางระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2566 (5 วัน 4 คืน)
บินตรงเชียงใหม่ - ไต้หวัน เพียงท่านละ 34,800 บาทเท่านั้น!!

• พักโรงแรม 4 ดาว พิเศษ!! ออนเซ็นส่วนตัว
• ปล่อยโคมขงหมิงที่ผิงสี
• เดินเล่นถ่ายรูปสวยๆที่ หมู่บ้านจิ่วเฟิน
• นั่งรถไฟชมความงานทางธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ช้อปปิ้ง Outlet 
• ฟินไปกับมื้อพิเศษ อย่าง ชาบูกุ้งมังกร