รายละเอียดทัวร์
แกรนด์อิตาลี
ราคาท่านละ 145,000 บาท
แกรนด์อิตาลี
เดินทางระหว่างวันที่ 11 - 20 เมษายน 2566 (10 วัน 7 คืน)
โดยสายการบินการบินไทย เพียงท่านละ 145,000 บาทเท่านั้น!!

• บินสายการบิน การบินไทย
• พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน
• พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เปิดประสบการณ์ ล่องเรือกอนโดล่า
• เก็บครบทุกไฮไลท์อิตาลี เหนือ กลาง ใต้