รายละเอียดทัวร์
ซินจ่าว เวียดนามกลาง แพ็คเกจสำหรับเดินทาง 6 ท่าน
เริ่มต้นท่านละ 17,500 บาท
ซินจ่าว เวียดนามกลาง
บินตรงเชียงใหม่ - ดานัง เริ่มต้นท่านละ 17,500 บาทเท่านั้น!!
เดินทาง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย


• นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นบาน่าฮิลล์
• ถ่ายรูปคู่สะพานมือยก Gloden Bridge
• สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นที่หมู่บ้านฝรั่งเศส
• เดินเล่น ถ่ายรูปสวยๆที่ฮอยอัน
• เปิดประสบการณ์นั่งเรือกระด้ง